FOTBOLLSÖVNINGAR - RITNING OCH ANIMATIONSPROGRAM

Integritetspolicy webbplats


FT4A respekterar integriteten för sina webbplatsbesökare, särskilt deras rättigheter avseende automatisk behandling av personuppgifter. Vi har därför formulerat och implementerat en policy gällande full transparens med våra kunder kring behandlingen av personuppgifter, dess syfte(n) och möjligheterna att utöva dina lagliga rättigheter på bästa möjliga sätt. Tills du accepterar användningen av cookies och andra spårningsenheter, placerar vi inte icke-anonymiserade analytiska cookies och/eller spårningscookies på din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Om du fortsätter att besöka denna webbplats accepterar du dessa användarvillkor och accepterar användningen av cookies och andra spårningsenheter, såvida vi inte har tillhandahållit en annan metod för dig att acceptera cookies på vår webbplats. Den för närvarande tillgängliga versionen av denna sekretesspolicy är den enda version som är tillämplig när du besöker vår webbplats tills en ny version ersätter den nuvarande versionen.

Artikel 1 - Definitioner

 1. Webbplats: www.footballtraining4all.com
 2. Ansvarig för behandling av personuppgifter:  Ostje, belägen på Zwarte Zusterslaan, 9990 Maldegem, Belgien, handelskammarnummer: 2.160.222.464

Artikel 2 - Tillgång till webbplatsen

Tillgång till och användning av webbplatsen är strikt personlig. Du kommer inte att använda data och information från denna webbplats för dina egna kommersiella, politiska eller reklamsyften, såväl som för kommersiella erbjudanden, särskilt oönskade elektroniska erbjudanden.

Artikel 3 - Webbplatsens innehåll

Alla märken, bilder, texter, kommentarer, illustrationer (animerade) bilder, videobilder, ljud och alla tekniska applikationer som kan användas för att driva denna webbplats och mer generellt alla komponenter som används på denna webbplats är skyddade enligt lagar om immaterialrätt. All reproduktion, upprepning, användning eller modifiering, på något sätt, av hela eller endast delar av det, inklusive tekniska applikationer, utan föregående skriftligt medgivande från den registeransvarige, är strängt förbjuden. Det faktum att den registeransvarige inte får vidta omedelbara åtgärder mot en intrång kan inte betraktas som ett tyst samtycke, och inte heller som ett avstående från någon rätt att stämma den intrång.

Artikel 4 - Hantering av webbplatsen

Med tanke på korrekt hantering av webbplatsen kan den registeransvarige när som helst: stänga av, avbryta, minska eller vägra åtkomst till webbplatsen för en viss kategori av besökare ta bort all information som kan störa med webbplatsens funktion eller strider mot nationell eller internationell lag eller strider mot Internetetikett göra webbplatsen tillfälligt otillgänglig för att utföra uppdateringar

Artikel 5 - Ansvar

 1. Den registeransvarige är inte ansvarig för eventuella funktionsfel, haverier, svårigheter eller avbrott i webbplatsens funktion, som orsakar (tillfällig) otillgänglighet av webbplatsen eller någon av dess funktioner. Du är ensam ansvarig för hur du ansluter till vår webbplats. Du måste vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din utrustning och data från faror som virusattacker på Internet. Vidare är du ensam ansvarig för vilka webbplatser du besöker och vilken information du söker efter.
 2. Den registeransvarige ska inte hållas ansvarig för några skador som du eller tredje part eller din utrustning lidit till följd av din anslutning till eller användning av webbplatsen och du ska avstå från alla efterföljande (rättsliga) åtgärder mot den registeransvarige.
 3. Om den registeransvarige är inblandad i en tvist på grund av din (ab) användning av denna webbplats har den rätt att (åter) kräva alla efterföljande skador från dig.
 4. Den registeransvarige ska inte hållas ansvarig för några rättsliga åtgärder mot dig:
  1. * på grund av användningen av webbplatsen eller tjänster som är tillgängliga via Internet
   * för brott mot villkoren i denna integritetspolicy.

Artikel 6 – Insamling av data

 1. Dina personuppgifter samlas in av Ostje
 2. Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("den registrerade").
 3.  En identifierbar fysisk person är någon som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 4. De personuppgifter som samlas in på webbplatsen används huvudsakligen av insamlaren för att upprätthålla en (kommersiell) relation med dig och, i förekommande fall, för att behandla dina beställningar. De registreras i ett (elektroniskt) register.

Artikel 7 - Dina rättigheter angående information

 1. I enlighet med artikel 13.2 (b) AVG har varje registrerad rätt till information om och tillgång till, och rättelse, radering och begränsning av behandlingen av sina personuppgifter, samt rätten att invända mot behandling och rätten till dataportabilitet.
 2. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på info@footballtraining4all.com.
 3. Varje begäran måste åtföljas av en kopia av en giltig identifieringshandling som du sätter din signatur på och adressen där vi kan kontakta dig.
 4. Du kommer att få ett svar från oss inom en månad från det att begäran skickades in.
 5. Beroende på komplexiteten och antalet förfrågningar kan denna period förlängas till två månader.

Artikel 8 - Rättsliga skyldigheter

 1. I händelse av överträdelse av någon lag eller förordning, som en besökare misstänks för och för vilka myndigheterna behöver de personuppgifter som samlaren samlar in, kommer de att lämnas till dem efter en uttrycklig och motiverad begäran från dessa myndigheter, efter vilka dessa personuppgifter inte längre kommer att falla under skyddet av bestämmelserna i denna integritetspolicy.
 2. Om information krävs för att komma åt vissa funktioner på webbplatsen, kommer den registeransvarige att ange den obligatoriska karaktären av denna information när den begär dessa uppgifter.

Artikel 9 – Insamlad data och kommersiella erbjudanden

Du kan få kommersiella erbjudanden från Collector. Om du inte vill eller inte längre vill ta emot dessa, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande till följande adress: info@footballtraining4all.com. Dina personuppgifter kommer inte att användas av våra partners för kommersiella ändamål. Om du under ditt besök på vår webbplats stöter på personuppgifter från andra registrerade, måste du avstå från insamling, obehörig användning eller någon annan åtgärd som kränker den/de registrerades integritet. Samlaren är inte ansvarig under dessa omständigheter.

Artikel 10 – Lagring av data

De insamlade uppgifterna kommer att användas och bevaras under den tid som lagen föreskriver.

Artikel 11 - Cookies

 1. En cookie är en liten textfil som placeras på hårddisken på din elektroniska enhet när du besöker vår webbplats. En cookie innehåller data så att du kan kännas igen som besökare när du besöker vår webbplats. Det gör att vi kan anpassa oss efter dina behov och underlättar inloggningen på vår hemsida. När du besöker vår webbplats informerar vi dig om användningen av cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du deras användning, såvida vi inte begär samtycke på annat sätt. Ditt samtycke är giltigt under en period av tretton månader.
 2. Särskilt använder vi följande cookies på vår webbplats: Inga andra cookies
 3. Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:
  • * Funktionella cookies: såsom sessions- och inloggningscookies för att samla in sessions- och inloggningsinformation.
   * Anonymiserade analytiska cookies: för att få information om besök på vår webbplats, såsom besökssiffror, populära sidor och ämnen. Detta gör att vi kan skräddarsy vår kommunikation och information efter våra besökares behov. Vi kan inte se vem som besöker våra sajter eller från vilken personlig enhet besöket skedde.

Artikel 12 – Visuellt material och produkter som erbjuds

Du kan inte härleda några rättigheter från bilderna som tillhandahålls med en erbjuden produkt på vår webbplats.

Artikel 13 – Tillämplig lag

Belgisk lag är tillämplig på dessa villkor. Domstolen i det distrikt där insamlaren har sitt säte har exklusiv jurisdiktion över alla tvister som rör dessa villkor, utom där ett lagstadgat undantag gäller.

Artikel 14 - Kontakt

För frågor, produktinformation eller information om själva webbplatsen, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret.
Syftet med vår fotbollswebbplats är att möjliggöra utbyte av övningsmaterial mellan tränare runt om i världen. Som medlem får du tillgång till sessioner med internationella tränare som gör det möjligt för dig att ta bort bördan från träningen och ha ett stort utbud av övningar. Övningarna är indelade i 7 kategorier: allmänt - skytte - passning - kondition - uppvärmning - målvakt och U6, U7, U8 och U9. Som medlem har du rätt att använda applikationen och du har tillgång till massor av övningsmaterial. För närvarande finns det mer än 2100 övningar i vår databas. Du kan dela med dig av din expertis med andra tränare på webben. Ladda bara ner vårt fotbollsprogram. Designern är lätt att använda. Den består av ett ritprogram och en animationsmodul.

Kontakt    | Sekretesspolicy    | Vilkor    | fotbollsritprogram fotbollsträningar fotbollsövningar uppvärmning mjukvara fotbollsoftware voetbal   |© OSTJE   2024

Back To Top