VOETBALOEFENINGEN - TEKENPROGRAMMA EN ANIMATIE MODULE

Gebruikersovereenkomst websiteWelkom bij FT4A. Door onze diensten te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze diensten. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van FT4A, kan het nodig zijn dat u een account aanmaakt. U stemt ermee in om tijdens het registratieproces nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en dergelijke informatie bij te werken om deze accuraat, actueel en volledig te houden. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

Artikel 1 - Definities

 1. FT4A: Ostje, gevestigd te Maldegem, KvK nr. 2.160.222.464
 2. Opdrachtgever: de partij waarmee FT4A een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: FT4A en opdrachtgever samen.
 4. Consument: een cliënt die een natuurlijk persoon is en handelt voor privédoeleinden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten door of namens FT4A.
 2. Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken als zij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord zijn gegaan.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Alle door FT4A gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.
 2. FT4A heeft het recht om alle prijzen van haar producten of diensten die in haar winkel, op haar website of anderszins worden weergegeven, op elk moment aan te passen.

Artikel 4 - Voorbeelden en oefenmateriaal

De opdrachtgever heeft recht op 2 monsters van elke categorie, hij kan hieraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de producten te leveren conform monster of model. De voetbaltrainingen zijn ons aangeboden door collega-trainers. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele auteursrechtkwesties.

Artikel 5 - Betalingen

 1. Een betaaltermijn is de periode waarover een klant een bedrag betaalt.
 2. Voor het downloaden van het oefenmateriaal en het gebruik van de software wordt een overeenkomst gesloten tussen de klant en FT4A.
 3. Houd er rekening mee dat het transactiebedrag direct van uw creditcard wordt afgeschreven op het moment van de transactie.

Artikel 6 - Terugbetaling

Een terugbetaling vindt alleen plaats als de klant kan bewijzen dat een eventuele fout verband houdt met de aangeboden oefeningen en/of software.
Het doel van onze voetbalwebsite is het mogelijk maken van de uitwisseling van oefenmateriaal tussen trainers over de hele wereld. Als lid krijg je toegang tot sessies van internationale coaches waardoor je de training gaat ontlasten en een grote variatie aan oefeningen hebt. De oefeningen zijn onderverdeeld in 7 categorieën: algemeen - schieten - passen - conditie - warming-ups - keeper en U6, U7, U8 en U9. Als lid heb je het recht om de applicatie te gebruiken en heb je toegang tot tonnen oefenmateriaal. Momenteel staan er meer dan 2100 oefeningen in onze database. Je kunt je expertise delen met je collega-coaches op het web. Download gewoon ons voetbalprogramma. De ontwerper is eenvoudig te gebruiken. Het bestaat uit een tekenprogramma en een animatiemodule.

Contact    | Privacy    | Gebruikersovereenkomst    | voetbal tekenprogramma voetbaltrainingen voetbaloefeningen opwarmingen software voetbalsoftware voetbal   |© OSTJE   2024

Back To Top